Introductie tot het City Changers model - Alan Platt

Ter voorbereiding van de groepsinteractie vragen we u de onderstaande vragen te beantwoorden.

1. Licht toe wat u ziet dat verandering nodig heeft in uw bediening voor een sterkere focus op de drie uitkomsten:

  • Het bereiken van het verlorene - Het delen van ons geloof met de samenleving ___________________________________________
  • Genezing van de pijn - Het brengen van liefde in de samenleving ___________________________________________
  • Herstel van gebrokenheid - Het brengen van herstel in de samenleving ___________________________________________

2. Licht toe wat u idee is bij de drie instrumenten hieronder, om Geloof, Liefde en Hoop in de samenleving te brengen:

  • Missionaire personen - Voorbrengen en vrijzetten van City Changers ___________________________________________
  • Missionaire gemeenschap - Lokale gemeente die gericht is op de omgeving ___________________________________________
  • Missionair ecosysteem - Samenwerken in Eenheid met anderen die een rol spelen voor het Koninkrijk in de stad ___________________________________________

3. Op een schaal van 1-10 schat de bijdrage van uw bediening in met betrekking tot deze drie instrumenten:

  • Missionaire personen ___________________________________________
  • Missionaire gemeenschap ___________________________________________
  • Missionaire ecosysteem ___________________________________________

Download de PDF met deze vragen en open velden om in te vullen hier.